www.pegasusbolbolshop.com.tr

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde1- Taraflar

İşbu sözleşme Talatpaşa Cad. Şair Çelebi Sok. Gürtaş İş Merkezi No:1 Kat:2 Daire:3 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Girişimciler teknoloji reklam ve Ofis Hizmetleri LTDŞTİ, (Bundan böyle kısaca "AVANTAJ PAYLAŞ" olarak anılacaktır) ile www.pegasusbolbolshop.com sitesinde elektronik olarak onay vermek suretiyle kullanıcı olan (bundan böyle kısaca KULLANICI olarak anılacaktır.) gerçek ve tüzel kişiler ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

KULLANICI İşbu sözleşmeyi onaylamakla SİTE dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklamayı bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul etmiş ve onaylanmış sayılacaktır.

Madde 2- Tanımlar;

Site: www.pegasusbolbolshop.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca SİTE olarak anılacaktır.)

KULLANICI (lar): Siteye belirlenen yöntemlerle kayıt olup sitede sunulan ürün ve hizmetlerden iş bu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişi ve/veya kurumları ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca KULLANICI olarak anılacaktır.)

Hizmetler Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. Site içerisinde KULLANICI’ların iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından ortaya konulan “İzinli Pazarlama Hizmeti” dâhil tüm uygulamaları ifade eder. (Bundan böyle kısaca HİZMETLER olarak anılacaktır.)

İÇERİK: “SİTE”de listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imge.

SİTE ARAYÜZÜ: Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. veya “KULLANICI”ları tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya “SİTE VERİTABANI”ndan sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.”ne ait olan tasarımlar çerçevesinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

SİTE VERİTABANI: “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; “Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.”ne ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veritabanı.

PEGASUS BOLBOL: Pegasus'un program KULLANICI’larına uçuşlarından ve diğer program ortağı şirketlerden BolPuan kazandıran sadakat programıdır.

BOLPUAN: Pegasus Bolbol KULLANICI’larının Pegasus’ta gerçekleştirdikleri uçuşlar üzerinden, program ortağı diğer şirketlerde yapılan harcamalar üzerinden kazandığı puanlardır. Program ortağı firmalar ile Pegasus tarafından finanse edilmiş tüm BolPuanlar Pegasus’ta BolPuan havuzunda birikecektir. BolPuanlar ile Pegasus Sisteminden mal veya hizmet alırken kullanılan puanların takibi, iadesi, kullandırılması Pegasus’un sorumluluğunda ve takdirindedir. Pegasus BolBol Uçuş Programı ve BolPuan üzerinde her türlü iptal ve değişiklik yapma hakkı ile programa ilişkin her türlü isim, marka, logo, slogan ve sair fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran Pegasus’a aittir.

MARKA: SİTE üzerinde listelenen online alışveriş platformlarıdır.

Madde 3- KONU VE KAPSAM

flypgs.com’dan KULLANICI’nın üye girişi yapması sonrası www.pegasusbolbolshop.com.tr SİTE’si üzerindeki marka linklerine tıklanmak suretiyle ilgili markanın sitesinden yapılan alışveriş sonrasında BolPuan kazanımına ilişkin kuralları hüküm altına almakta olup ayrıca www.pegasusbolbolshop.com.tr‘de mevcut olan ve/veya ileride sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Sözleşmenin kapsamı iş bu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, KULLANICI ve hizmetlere ilişkin Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, KULLANICI’lığa ve hizmetlere ilişkin Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Herhangi bir şekilde bu “SİTE”ye erişim sağlayan, tıklayarak giren veya “SİTE”yi herhangi bir şekilde görüntüleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler veya bu “SİTE”'de sunulan hizmetlerden bilabedel olarak yararlananlar, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.”, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik şekillerde “SİTE”de yayınlanacak ve yayınlandığı tarih itibarı ile geçerli olacaktır. “Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Madde 4- KULLANICILİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Site’nin verdiği hizmetlerden yararlanmak ve bol Puan kazanımı için Flypgs.com üzerinden Üye girişi yapılması ve Üyelik koşullarının kabul edilmesi gerekmektedir. Flypgs.com Üyelik koşulları iş bu sözleşme için de geçerli olacaktır.

4.2 "SİTE"de Bol Puan kazanımı için gerçek kişiler yönünden reşit olmak, tüzel kişi yönünden tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Flypgs.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmamış veya Üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

4.3 İzinli Pazarlama Hizmeti,

Madde 5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 KULLANICI, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in yürürlük de ki emredici mevzuat hükümleri gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesin de bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in KULLANICI’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.2 KULLANICI’nın, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen KULLANICI’nın kendi sorumluluğundadır. KULLANICI’nın, Sisteme Giriş Araçları’ nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. KULLANICI’nın rızasıyla veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. KULLANICI, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.3 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in sunduğu ürün ve Hizmetler' den yararlananlar, KULLANICI ve Siteyi kullananlar, Site dâhilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. KULLANICI’nın, Site dâhilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. KULLANICI, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın iş bu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. ve Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.4 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., Site' de sunulan ürün ve Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; KULLANICI'nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri KULLANICI de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve öncedel vermeden kullanabilir. Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından KULLANICI’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri KULLANICI tarafından yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. sorumlu olmayacak ve KULLANICI’nın KULLANICI’lığını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.5 Çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.6 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., Sitede yer alan KULLANICI bilgilerini veya KULLANICI’nın açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.7 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum, mesaj veya içeriği giren KULLANICI’nın kullanımını herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.8 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde KULLANICI’ların iş bu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili KULLANICI’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından KULLANICI’lara duyurulur.

5.9 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. istediği zaman, Sitede belirtmek suretiyle Hizmetleri kazanc karşılığı olarak veya sair yollarla sağlayabilir. Sitede bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan KULLANICI’ya de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.

5.10 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., Internet sitesinin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’tan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.11 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

Madde 6- SİTE HİZMETLERİ ve BOL PUAN KAZANIMI

6.1 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., “KULLANICI”ların SİTE’de bulunan markalardan yapacağı alışverişlerden dolayı Bolpuan kazanımına aracılık eder.

6.2 Hizmetten Yararlanarak Bol Puan kazanabilmek için:

6.2.1 flypgs.com sitesine Üye olmak ve Üye girişi yapmak,

6.2.2 www.pegasusbolbolshop.com.tr üzerinden “Firmalarin” “link”lerini tıklayarak “Firma”ya ait siteden açıklamalara göre tarif edildiği şeklide alışveriş yapmak

6.2.3 Marka”nın bu alışverişi onaylaması

6.2.4- Pegasus Bol Bol site kuralları uyarınca ilgili alışverişi yapmış olan Müşteri’sine “Bol puan yüklemesi yapacaktır.

6.3 İstisnalar: Bol Puan kazanımının olmayacağı bazı durumlar şunlardır:

6.4 Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in Rolü: Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. satıcı, yükleyici veya tedarikçi değildir, sadece markaların yer aldığı ve KULLANICI alıcıların markalara yönlendirildiği bir platformdur. Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. satılan veya kiralanan mal veya hizmetlerden, yapılan ödemelerden, satış şartlarından veya alışveriş konusu mal ve hizmetlerin kalitesi, çalışırlığı, güvencesi vb gibi satıcı veya kiralayıcının bilmesi gereken detaylar ile bunların paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, sigortası vb alt hizmetlerden sorumluluk kabul etmez.

6.5 Bol Puan kazanım oranları ve koşulları Pegasus tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir.

Madde 7.YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme' den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 8 KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KULLANICI, www.pegasusbolbolshop.com.tr’nin veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, kaset, disk, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "www.pegasusbolbolshop.com.tr" yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu Sözleşmeyi veya herhangi bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, KULLANICI tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 10 MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, salgın hastalık,savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. iş bu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Girişimciler Teknoloji, Reklam ve Ofis Hizm. Ltd. Şti.’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.


İş bu 10 maddelik sözleşme flypgs.com’un KULLANICI sözleşmesine ekli ve ayılmaz bir bütün olarak KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır.